Riktlinjer vid sjukdom

Barn är ofta infekterade. Även i grunden friska barn kan få infektioner mer eller mindre ofta. Det är vanligt att ett barn har fem infektioner på ett år och inte ovanligt att det kan ha upp till tio. Det kan visa sig som snuva, hosta, diarré, kinkighet, onormal trötthet eller feber.

Om ditt barn blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen alltid kontakt med dig som vårdnadshavare. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter till både hem och arbetsplats så att personalen snabbt kan få kontakt med dig.

Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör ha lugn och ro för att kunna återhämta sig på bästa sätt. Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppverksamhet, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.