Norlandia Förskolor Upptäckaren Montessori

Norlandia Förskolor Upptäckaren Montessori erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Upptäckaren Montessori ligger i centrala Habo och erbjuder 40 förskoleplatser fördelade på två avdelningar. Förskolan är inrymd i en modern fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete med inspiration av Montessori genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi sätter barnet i centrum och lägger stor vikt vid medinflytande och att barnet känner eget ansvar. Vi har en stor innergård med planteringar, sandlådor och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och ett bibliotek som vi regelbundet besöker.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.