Våra öppettider

Upptäckaren Montessori har öppet mellan kl. 06.30-18.00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor

Under julveckorna erbjuder vi förskoleplatser enligt familjernas behov. Under sommarveckorna samarbetar vi med övriga förskolor i Habo kommun och verksamheten är förlagd till någon av de verksamheterna. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Upptäckaren Montessori har fyra planeringsdagar per år.